česky  čs
english  en
Manažerská komunikace (2383101)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:24.04.2009
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Sociální komunikace představuje jednu z důležitých disciplín pro vedoucí pracovníky podniků. Kurz je věnován problematice sociální komunikace manažerů v sociálních situacích a vlivu na osobnost pracovníka. Důležitým tématem je sociální komunikace, sociální pozice a role, postavení člověka v organizaci. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům. Pozornost je věnována praktickému nácviku dovedností pro praxi.
Osnova
1.Úvod do předmětu manažerská komunikace
2.Chování lidí v organizaci.
3.Pozice, role a osobnost pracovníka v organizaci.
4.Chování a jednání vedoucího pracovníka.
5.Sociální komunikace.
6.Typy jednání, asertivita
7.Neverbální komunikace.
8.Sociální interakce, konflikty, vyjednávání
9.Komunikace a styly řízení.
10.Komunikace při delegování, koučování.
11.Komunikace při hodnocení a motivaci pracovníků.
12.Vedení porady.
13.Pravidla prezentace.
Osnova cvičení
1.Úvod do předmětu manažerská komunikace
2.Chování lidí v organizaci.
3.Pozice, role a osobnost pracovníka v organizaci.
4.Chování a jednání vedoucího pracovníka.
5.Sociální komunikace.
6.Typy jednání, asertivita
7.Neverbální komunikace.
8.Sociální interakce, konflikty, vyjednávání
9.Komunikace a styly řízení.
10.Komunikace při delegování, koučování.
11.Komunikace při hodnocení a motivaci pracovníků.
12.Vedení porady.
13.Pravidla prezentace.
Literatura
Povinná literatura:
Duchoň, B., Šafránková, J., Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha, C.H. Beck 2008

Doporučená literatura:
Bělohlávek, F., Koštan, N., Šuleř,O., Management. Brno, Computer Press 2006
Plamínek, J.,Synergický management. Praha, Argo 2000
SOCIAL COMMUNICATION FOR MANAGERS
Klíčová slova
Sociální komunikace, manažer, organizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)