česky  čs
english  en
Počítačem integrovaný podnik (2383708)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se v rámci předmětu PIP seznámí se základními principy vertikální integrace pomocí manažerských informačních systémů - MIS (systémů tzv. Business Inteligence) pracujících na principu multidimensionálních databází typu OLAP a to na praktických ukázkách presentovaných významnými českými firmami, které dodávají tyto systémy do českých strojírenských podniků.S principy horizontální integrace, která je realizována zaváděním tzv. ERP systémů integrujících všechny funkční oblasti podniku (výrobu, logistiku, finance, personalistiku a obchod) v jedné společné databázi, se studenti seznámí při praktické práci s jedním z předních světových ERP systémů, systémem MFG/Pro. Tento systém je ve výukové verzi, implementován na Ústavu ekonomiky a řízení podniku a na výuce spolupracují přední konsultanti společnosti Minerva-IS, která je výhradním distributorem tohoto systému pro ČR a východní Evropu.
Osnova
Smysl a význam integrace IS, vnitřní a vnější integrace IS, vertikální a horizontální integrace IS. Procesní, technologické a metodické aspekty integrace. Požadavky manažerů na MIS, jejich funkčnost a architektura. Technologie OLAP, multidimensionální databáze a datové pumpy. Presentace MIS systému COGNOS. Presentace MIS systémů SAP BW. Presentace systému Business Navigation Systém MIS ALEA. Zadání a zpracování semestrální práce z tématikou MIS. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro. Praktická cvičení
s jednotlivými moduly systému. Zadaní a řešení seminární práce průběhu zakázky (nákup, výroba, kalkulace, prodej) vybraného produktu/artiklu. Presentace seminárních prací.
1. Smysl a význam integrace IS, procesní, technologické a metodické aspekty integrace
2. MIS, jejich funkčnost a architektur, Technologie OLAP a
3. Zadání seminární práce MIS
4. Presentace systému SYSKLASS
5. Presentace seminární úlohy MIS
6. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro
7. Výklad práce s modulem zadání statických dat
8. Výklad práce s modulem zaplánování zakázek
9. Výklad práce s modulem plánování zásob
10. Výklad práce s modulem výroby
11. Výklad práce s modulem kalkulace výroby
12. Zadání seminární úlohy MFG/Pro
13. Samostatné zpracování úlohy MFG/Pro
Osnova cvičení
1. Smysl a význam integrace IS, procesní, technologické a metodické aspekty integrace
2. MIS, jejich funkčnost a architektur, Technologie OLAP a
3. Zadání seminární práce MIS
4. Presentace systému SYSKLASS
5. Presentace seminární úlohy MIS
6. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro
7. Výklad práce s modulem zadání statických dat
8. Výklad práce s modulem zaplánování zakázek
9. Výklad práce s modulem plánování zásob
10. Výklad práce s modulem výroby
11. Výklad práce s modulem kalkulace výroby
12. Zadání seminární úlohy MFG/Pro
13. Samostatné zpracování úlohy MFG/Pro
Literatura
Dohnal, J., Pour, J.: architektury podnikových informačních systémů. Management Press, 1997
Molnár, Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004
Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001
Novotný, O., Pour, J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing,
2004
Suchá, M.: Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji MFG/Pro. VŠE, 2003
Požadavky
Zpracování a prezentace zadané semestrální práce.
Klíčová slova
Systémová integrace, Business Intelligence, Manažerské IS, ERP systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)