česky  čs
english  en
Počítačová simulace ve strojírenské ergonomii (2386046)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Lidská práce musí splňovat určité aspekty, které berou ohled na zdraví pracovníků, bezpečnost a přiměřené pohodlí. Technizace pracovních procesů, zahrnující mechanizaci, automatizaci a robotizaci pracovišť přináší kvalitativně nové vztahy mezi člověkem a výrobou. Tyto zásadní změny vyvolaly nutnost systémového přístupu ke studiu lidské práce. Vznikl tak nový vědní obor ? ergonomie, jehož náplní je studium systémů člověk ? prostředí ? stroj. Ergonomie vnáší do návrhů pracovišť, pracovních nástrojů, strojů, přístrojů a technologií systémový přístup a interdisciplinární koordinaci biologických, technických a psychosociálních metod zabývajících se zkoumáním lidské pracovní činnosti. Pro takové zkoumání existují pomůcky, nástroje počítačové simulace, kterými se zabývá tento předmět. Ve cvičení budeme převážně užívat software firmy Siemens.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod do ergonomie, vznik a vývoj.
2. Simulační softwary 2D a jejich využití.
3. Simulační softwary 3D a jejich využití.
4. Simulační softwary 3D a jejich využití.
5. Typy ergonomií (fyzická, kognitivní, organizační).
6. Speciální oblasti ergonomie (myoskeletální, psychosociální, rehabilitační).
7. Legislativa v ergonomii (zákony o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce, technické normy, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví).
8. Metody hodnocení rizik RULA.
9. Metody hodnocení rizik REBA.
10. Metody hodnocení rizik - checklisty pro posuzování základních ergonomických kritérií.
11. Ergonomické rizikové faktory pro jednotlivé části těla.
12. Přístupy pro ergonomický návrh a posouzení pracoviště.
13. Subjektivní hodnocení zátěže pohybového aparátu při práci.
14. Ekonomické aspekty ergonomie.
Literatura
? CHUNDELA, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02301-X
? CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02679-5
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)