česky  čs
english  en
Biomechanika pro bakaláře (N2241050)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:BBSchválen:29.06.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biomechanika je věda a sílách a působení sil v lidském organizmu. V rámci přednášek předmětu Biomechanika pro bakaláře posluchači získají znalosti o tom, které jednotlivé sily v těle působí a jakým způsobem je možné vysvětlit funkce kloubů, kostí nebo cév z pohledu mechaniky. Kromě fyziologické funkce těla se jednotlivé přednášky věnují také roli mechanických stimulů vedoucích ke krátkodobému nebo dlouhodobému poškození těla. Samostatnou částí je vysvětlení možností léčby onemocnění pomocí mechanických zásahů, zejména s využitím umělých náhrad tkání a orgánů. Cvičení předmětu jsou věnována praktickému řešení vybraných problémů s využitím znalostí mechaniky a fyziologie.
Osnova
Úvod do biomechaniky, definice, zaměření, rozdělení, příklady použití
Principy škálování – do Galilea k BMI
Analýza pohybů v biomechanice, video analýza pohybu, nositelná elektronika
Energie, stabilita, těžiště, chůze a běh
Biomechanika dolní končetiny – principy funkce, zatížení kloubů, onemocnění
Biomechanika horní končetiny – principy funkce, stabilita kloubů, rozsah pohybů
Anatomie oběhové soustavy
Fyziologie oběhové soustavy
Onemocnění a stárnutí oběhové soustavy
Biomechanika léčebných postupů v oběhové soustavě
Elektromechanická interakce v krevním oběhu
Bio materiály a implantáty
3D tisk v medicíně
Literatura
Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01
Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s.
Hoskins, Peter R; Lawford, Patricia V; Doyle, Barry J. Cardiovascular Biomechanics, 2017.
Ohn D. Currey. Bones: Structure and Mechanics, 2013
Oomens, C. W. J; Brekelmans, Marcel; Loerakker, Sandra; et al..Biomechanics: concepts and computation. Cambridge texts in biomedical engineering, Second edition, 2018.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)