česky  čs
english  en
Experimentální metody v biomechanice (W11A001)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Model v biofyzice, teorie experimentu, zákony podobnosti. Plánování a organizace experimentu, kriteria pro výběr experimentální metody. Měřící linka, přístrojová technika a její vlastnosti. Chyby měření, interakce. Zpracování naměřených údajů, hodnocení výsledků. Náhodný proces a jeho charakteristiky. Experimentální metody, snímače elektrické aktivity živého organizmu, měření mechanických veličin - tlak, síla, rozměry, kinematické veličiny, měření průtoku. Indikace pulzové vlny, tepu a dechové frekvence, měření teploty, analýza vnitřního prostředí organizmu, stabilometrie. Materiály snímačů pro aplikace v medicíně.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)