česky  čs
english  en
Teorie plasticity a velkých deformací (W11A004)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Předmět je zaměřen jako obecný úvod do nelineární mechaniky tuhé fáze se speciálním
zaměřením na výklad plastických jevů.
Základní témata:
Model kontinua - základní zákony, Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient -
mutliplikativní rozklad, Tensory deformace, Tensory napětí, Materiálová derivace, Rychlostní
gradient, Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd), Pracovní diagramy,
Konstitutivní vztahy, Podmínky plasticity, Křivky napětí vs. deformace, Teorie tečení,
Modely zpevnění, Nelineární MKP.
Osnova
Model kontinua - základní zákony,
Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient - mutliplikativní rozklad,
Tensory deformace,
Tensory napětí,
Materiálová derivace,
Rychlostní gradient,
Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd),
Pracovní diagramy,
Konstitutivní vztahy,
Podmínky plasticity,
Křivky napětí vs. deformace,
Teorie tečení,
Modely zpevnění,
Nelineární MKP.
Osnova cvičení
Úvod do teorie plasticity velkých deformací
Literatura
Dunne, F., Petrinic, N. Introduction to Computational Plasticity, Oxford University Press, 2005.

Khan, A.S., Huang, S., Continuum Theory of Plasticity, Wiley & Sons, 1995.

Bathe, K.J. Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.

Belytschko, T. et al. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Wiley & Sons, 2001.
Požadavky
Model kontinua - základní zákony,
Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient - mutliplikativní rozklad,
Tensory deformace,
Tensory napětí,
Materiálová derivace,
Rychlostní gradient,
Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd),
Pracovní diagramy,
Konstitutivní vztahy,
Podmínky plasticity,
Křivky napětí vs. deformace,
Teorie tečení,
Modely zpevnění,
Nelineární MKP.
Klíčová slova
Plasticita; Lagrangeovská formulace, Eulerovská formulace, Metoda konečných prvků.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)