Experimentální biomechanika (W11A010)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:15.12.2016
Platí do: ??Rozsah:
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět experimentální biomechanika seznamuje posluchače se soudobými experimentálními metodami používanými v biomechanice a to jak výkladem, tak praktickou návštěvou laboratoří.
Osnova
Literatura
Sciammarella C.A., Sciammarella F.M. (2012) Experimental mechanics of solids. John Wiley and Sons, Chichester.
Sutton M.A., Orteu J.J., Schreier H. (2009) Image correlation for shape, motion and deformation measurements. Springer Science+Business Media, New York.

Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Buckley P. (2004) Experimental methods for rubberlike solids. In: Mechanics and thermomechanics of ruberlike solids, Eds. Saccomandi G., Ogden R.W., CISM courses
and lectures no. 452, p. 1-62. Springer, Wien.
Janíček P. (2004) Technický experiment. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství.
Vlk M., a kol. (2003) Experimentální mechanika. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 23:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)