česky  čs
english  en
Biomechanika buněk (W11T002)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:BMBSchválen:15.12.2016
Platí do: ??Rozsah:
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je obeznámení posluchače se základními strukturními a funkčními jednotkami buňky a jejich významu při udržování mechanické integrity a pohybu buňky.
Předmět je zaměřen na využití stávajících znalostí analýzy mechanických konstrukcí při popisu mechaniky buňky se zdůrazněním rozdílů vycházejících zejména ze submikronových rozměrů buněčných struktur.
Osnova
Literatura
D. Boal (2012). Mechanics of the Cell, Cambridge University Press. ISBN: 9780521130691.
R.B. Phillips, J. Kondev, J. Theriot (2009). Physical Biology of the Cell, Garland Science.ISBN: 9780815344506.

K.A. Dill, S. Bromberg (2015) Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience, 2nd Edition 2nd Edition, Garland
Science; ISBN: 0815344309.
C.R. Jacobs, H. Huang, R.Y. Kwon (2012) Introduction to Cell Mechanics and Mechanobiology, Garland Science, ISBN: 0824798511.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)