česky  čs
english  en
Teorie broušení (W34A005)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:07.10.2016
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Teorie tvorby třísky při broušení, kinematika a dynamika procesu, opotřebení a obnova řezivosti nástroje, obrobitelnost broušením, specifika technologie, integrita povrchové vrstvy.
Structure
Podstata procesu broušení, tvorba třísky, kinematika broušení
Dynamika broušení, síla, časový průběh, cyklus broušení
Tepelné jevy, experimentální výzkum, řezné prostředí
Opotřebení nástrojů, obrobitelnost materiálů, integrita povrchu
Hodnotící a analytická kriteria, diagram broušení, progresivní metody
Literarture
Maslov,J.N. Teorie broušení kovů. SNTL, Praha 1979
Malkin, S. Grinding Technology - Theory and Applications of Machining with Abrasives. SME, Dearborn, Michigan 1989
Armarego, A., Braun, R.Ch. Obrabotka metallov rezaniem, Mašinostroenie, Moskva 1977
Marinescu, I.D. etc. Handbook Machining with Grinding Wheels. CRC Press, Boca Raton, 2007
Keywords
Teorie, broušení, integrita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)