Počítačové vidění a virtuální realita (2007544)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:PVVRApproved:25.04.2017
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cíle předmětu: Předmět naučí studenty používat metody analýzy obrazu a 3D počítačového vidění jako zdroje informace o (průmyslovém) světě. Metody jsou potřebné např. pro ověřování kvality výrobků, pro 2D a 3D měření. Součástí elektronizace výroby jsou i systémy virtuální reality zobrazující spolu umělé modely i skutečné objekty viděné kamerami.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.6.2024, 10:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)