Počítačové vidění a virtuální realita (2007544)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PVVRSchválen:25.04.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíle předmětu: Předmět naučí studenty používat metody analýzy obrazu a 3D počítačového vidění jako zdroje informace o (průmyslovém) světě. Metody jsou potřebné např. pro ověřování kvality výrobků, pro 2D a 3D měření. Součástí elektronizace výroby jsou i systémy virtuální reality zobrazující spolu umělé modely i skutečné objekty viděné kamerami.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 6:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)