česky  čs
english  en
Experimentální technika (2112002)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:EXTApproved:12.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Uspořádání experimentu, dále vztah a postavení experimentu a teorie a způsoby, postupy a prostředky měření mechanických veličin.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)