česky  čs
english  en
Technická termodynamika (2121004)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:11.05.2006
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět rozšiřuje znalosti získané v základním kurzu termomechaniky směrem k praktickým aplikacím. Pozornost je věnována oběhům reálných tepelných motorů a strojů a jejich modifikacím a dále v praxi obvyklým způsobům respektování reálných vlastností látek i průběhu stavových změn
Structure
1. Základní zákony TD pro uzavřené i otevřené soustavy. Aplikace z. z. na termodynamické oběhy. Stavová změna a oběh. Carnotův oběh. Carnotova účinnost
2. Modely plynů a jejich stavové rovnice, práce s podklady.
3. Základy molekulární teorie plynů. Odvození důležitých veličin. Souvislost s fenomenologickou termodynamikou.
4. Inženýrské přístupy k řešení nevratných stavových změn. Náhradní vratné stavové změny. Dissipace.
5. Nevratné stavové změny reálných plynů.
6. Oběh reálného stroje, indikátorový diagram a porovnávací oběh.
7. Oběhy pístových tepelných motorů a strojů.
8. Lopatkové tepelné motory - turbíny - stroje.
9. Reheat a Preheat faktor.
10. Proudové stroje. Letecké pohonné jednotky.
11. Úpravy oběhu, složitější případy a kombinace.
12. Oběh chladících strojů a tepelných čerpadel.
13. Výpočty složitějších soustrojí.
14. Výpočet pomocných zařízení - výměníky a pod.
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
Základní zákony TD, nevratné stavové změny, termodynamické oběhy, reheat a preheat faktor.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)