česky  čs
english  en
Aerodynamika (2121027)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na studium chování proudících tekutin s aplikacemi v technické praxi s důrazem na proudění vzduchu. Pozornost je věnována otázkám stability proudění, turbulenci, obtékání těles a interakci proudu s povrchy.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2018/2019
Structure
- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.
- Turbulence a deterministický chaos.
- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).
- Teorie stability.
- Přechod proudění do turbulence.
- Vyvinuté turbulentní proudění.
- Matematické modelování turbulentních proudů.
- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).
- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).
- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.
- Stručná teorie křídla.
Structure of tutorial
- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.
- Turbulence a deterministický chaos.
- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).
- Teorie stability.
- Přechod proudění do turbulence.
- Vyvinuté turbulentní proudění.
- Matematické modelování turbulentních proudů.
- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).
- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).
- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.
- Stručná teorie křídla.
Literarture
Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.
Requirements
Základní znalosti mechaniky tekutin a matematiky (integrální, diferenciální a tenzorový počet).
Keywords
proudění vzduchu, smykové oblasti, stabilita, turbulence, obtékání těles, proudění v potrubí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)