česky  čs
english  en
Aerodynamika strojů (2121032)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se základy aerodynamického řešení strojů, převážně strojů lopatkových. Pozornost je věnována jak metodám experimentálním, tak numerickým. Důraz je kladen na samostatnou práci posluchače.
Osnova
1. Lopatkové stroje. Lopatkové profilové mříže (geometrie, druhy, uspořádání)
2. Proudění v profilových a lopatkových mřížích (zákony,
charakteristiky)
3. Modely proudových polí v lopatkových mřížích.
4. Přímé úlohy řešení průtoku lopatkovými mřížemi.
5. Metody založené na potenciálním proudění.
6. Respektování stlačitelnosti, vazkosti a turbulence.
7. Experimentální metody řešení proudění v lopatkových mřížích.
8. Návrhové metody profilových a lopatkových mříží.
9. Metody založené na metodě singularit.
10. Metody hodografické.
11. Počítačové návrhové metody.
12. Optimalizace lopatkových a profilových mříží.
13. Speciální aerodynamické a hydrodynamické jevy (kavitace, kondenzace, ráz. vlny)
14. Experimentální výzkum proudění v lopatkových mřížích.
Literatura
1. Citavý J., Nožička J.: Lopatkové mříže, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003
Klíčová slova
lopatková mříž, přímá úloha, nepřímá úloha, měření lopatkových mříží, numerické metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)