česky  čs
english  en
Mechanika tekutin - seminář (2126033)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+3S
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Hydrostatika - rovnováha nestlačitelných tekutin. Rovnováha stlačitelných tekutin. Povrchové napětí a kapilární jevy. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Nestacionární proudění nestlačitelných tekutin. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Potenciální proudění, vířivé proudění a zjednodušené teorie proudění vazkých tekutin. Obtékání a aerodynamika těles.
Osnova
1.Základní zákony hydrostatiky, tlak, Pascalův, Archimedův zákon, síla na stěnu.
2.Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace, absolutní a relativní rovnováha.
3.Základy hydrodynamiky. Základní zákony. Měření tlaku, rychlosti a průtoku.
4.Základy podobnosti v hydro a aerodynamice, podobnostní čísla.
5.Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence.
6.Základy proudění v trubicích a kanálech. Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové 7.proudění v trubici kruhového i nekruhového průřezu se ztrátami.
8.Integrální věty o změně toku hybnosti a momentu toku hybnosti, síly na stěnu.
9.Složitější případy proudění, princip lopatkových strojů, čerpadla a turbíny.
10.Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.
11.Informace o možnostech řešení vícerozměrových úloh. Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.
Osnova cvičení
Předmět úzce navazuje na program cvičení předmětu Mechanika tekutin
Literatura
Nožička J.: Mechanika tekutin. Vydavatelství ČVUT. Praha
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)