česky  čs
english  en
Strojírenské konstruování II. (2131023)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SK2Schválen:02.06.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+3C
Semestr:2Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je studenty naučit základy ISO GPS (Geometrical Products Specification), tolerování lineárních a úhlových rozměrů, předepisování textury povrchu, předepisování geometrických tolerancí, rozměrové obvody, kótování a tolerování kuželů, tolerování závitů. Studenti budou také trénovat práci s podklady a tříděním informací (hledat v katalozích a normách). Na hodinách cvičení se setkají s praktickými ukázkami tvořených úloh, dílenských kontrol apod.
Vyučující
Ing. Karel Petr Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Marek Štádler
Letní 2022/2023
Ing. Karel Petr Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Marek Štádler
Letní 2021/2022
Osnova
1) Úvod do předmětu, úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications)
2) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů
3) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů
4) ISO GPS - Tolerování textury povrchu
5) ISO GPS - Tolerování textury povrchu
6) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance)
7) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance)
8) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru(GT - geometrické tolerance)
9) Rozměrové obvody (RO)
10) Rozměrové obvody (RO)
11) Kótování a tolerování kuželů (TK)
12) Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ)
13) Stupňování veličin
Osnova cvičení
1) Ozubená kola
2) Ozubená kola
3) Spojení náboje s hřídelem
4) Spojení náboje s hřídelem
5) Kótování a tolerování funkčních kuželů
6) Zadání montážní jednotky
7) Jednotka - skici dílčích uzlů
8) Jednotka - tvorba 3d modelu
9) Jednotka - tvorba 3d modelu + tvorba návrhového výkresu
10) Jednotka - tvorba výkresové dokumentace
11) Jednotka - technická zpráva
12) Rozměrové obvody
13) Zápočet
Literatura
Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ: tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2020. 173 stran. ISBN 978-80-01-06715-4.
Petr, K. Elektronické podklady pro předmět Strojírenské konstruování II. MOODLE, ČVUT v Praze, 2021 a novější.
Leinveber, J. a Vávra, P. Strojnické tabulky: učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly: Albra, 2017. xv, 943 stran. ISBN 978-80-7361-111-8. (nebo novější)
Požadavky
Znalosti z SK1, základní dovednosti v CAD software (Inventor, SolidEdge, SolidWorks, Catia, PTC Creo, ...).
Klíčová slova
Tolerance, úchylky, geometrické tolerance, drsnost povrchu, závity, rozměrové obvody, GPS, ISO GPS, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)