Teorie transportních strojů II. (2131036)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:TTS2Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Sypké látky, zásobníky, pásové dopravníky, přenos hnací síly, pás dopravníku, vícebubnové pohony, ladění vícebubnových pohonů, redukce hmoty, přechodový stav při rozběhu a doběhu, pohybové odpory, článkové dopravníky, redlerové dopravníky, vibrační dopravníky impulsní a s mikrovrhem, šnekové dopravníky.
Teacher's
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. František Starý
Zimní 2018/2019
Ing. František Lopot Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jiří Mrázek Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1) Teorie sypkých látek. Rozložení tlaků na stěny dle teorie Janssena. Odvození vztahů pro nehluboké zásobníky. Výpočet tlaků pro hluboké zásobníky.
2) Uzávěry zásobníků. Vyprazdňování zásobníků.
3) Teorie pásové dopravy. Přenos síly z bubnu na pás. Eulerův vztah pro vláknové tření (odvození).
4) Tahová tuhost pásu. Prodloužení pásu. Efektivní a klidová síla. Rychlost plazení pásu.
5) Dvoububnové pohony. Ladění dvoububnových pohonů.
6) Výpočet redukované hmoty dopravníku.
7) Rozběh a doběh pásových dopravníků.
8) Metody výpočtu pohybového odporu.
9) Výpočet průřezu dopravovaného materiálu na pásu pro různé typy válečkových stolic.
10) Teorie článkových dopravníků. Rychlost a zrychlení řetězu. Přírůstek íly v řetězu.
11) Teorie dopravy svislým redlerem.
12) Vibrační dopravníky impulsní (dopravní žlaby, třasadla)
13) Vibrační dopravníky s mikrovrhem, šnekové dopravníky
Structure of tutorial
1) Výpočet zásobníku.
2) Kompletní návrh pasového dopravníku.
3) Výpočet ladění dvoububnového pohonu.
4) Výpočet článkového dopravníku.
5) Výpočet vibračního dopravníku.
6) Stanovení součinitele tření pásu.
Literarture
Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Skriptum ČVUT Praha 1984
Dražan, F. a kol.: Teorie a stavba dopravníků. Skriptum ČVUT Praha 1983
Dražan, F. a kol.: Transportní zařízení. SNTL Praha 1966
Cvekl, Z. a kol.: Teoretické základy transportních zařízení. SNTL Praha 1976
Requirements
základní znalosti CAD, znalosti z předmětů konstruování základního studia, základní znalosti matematiky a fyziky
Keywords
SEPS, Pásový dopravník, hnací buben, vratný buben, podpěrný váleček, válečková stolice, dopravní pás, napínací zařízení, řetězový dopravník, šnekový dopravník, vibrační dopravník, redler, elevátor
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 2.7.2020, 13:52 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)