česky  čs
english  en
Zpracování technické dokumentace (2131041)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ZTDSchválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá přípravou, zpracováním a kompletací technické dokumentace. Aplikací soustavy GPS (Geometrical Product Specifications) při realizaci výrobku (ČSN ISO 8015:2012; ČSN ISO 2768:1994; ČSN EN ISO 8062:2008; ČSN EN ISO 13920:2003; ČSN EN ISO 1101:2014; ČSN EN ISO 14405-2:2012; ČSN EN ISO 14405-1:2011; ČSN EN ISO 5459:2012), tj. od návrhu výrobku k jeho hospodárné výrobě, funkční spolehlivosti a přijatelné ceně. Metody správy dokumentace (databázové systémy, správa dat, management vývojových dat). Technická dokumentace v procesu vývoje vozu. Konstrukční nauka. Inovační inženýrství.
Osnova
1) Úvod do GPS (Geometrical Product Specifications), Tolerování.
2) Geometrické tolerance (ČSN EN ISO 1101:2014).
3) Nejednoznačnost X jednoznačnost zadávání (ČSN EN ISO 14405-2:2012); Modifikátory u tolerování lineárních rozměrů (ČSN EN ISO 14405-1:2011).
4) Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen (ČSN EN ISO 5459:2012).
5) CETOL (MBtech).
6) Databázové systémy, správa dat; Práce v týmu.
7) Technická dokumentace v konstrukci; Exkurze.
8) Historie a současnost CAD v Technickém vývoji ŠKODA AUTO.
9) Technická dokumentace v procesu vývoje vozu (Škoda Auto).
10) Management vývojových dat ve ŠKODA AUTO.
11) Ukázky měření a vyhodnocení GT (Carl Zeiss).
12) Technické výstupy.
13) Konzultace a dotazy.
Literatura
Informace na první hodině.
[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008.
[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.
[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.
[4] Strojnické tabulky
Požadavky
Účast na přednáškách a odborných přednáškách ve firmách.
Klíčová slova
GPS, Geometrical Product Specifications, dokumentace, správa dat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)