Projektování ocelových konstrukcí (2131119)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:29.04.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
- výpočetní metody, projektování OK
- zatížení OK, základní druhy namáhání
- pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů, únosnost na únavu
- přetvoření konstrukcí, výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí
- dynamika ocelových konstrukcí
Osnova
- zásady navrhování OK, technická zpráva, normy pro výpočet OK
- metody pro řešení staticky neurčitých soustav - přehled
- kombinace zatížení, únosnost při únavě, stabilita polohy, lokální ohyb
- výpočet podle II. skupiny mezních stavů použitelnosti
- výpočtové hodnoty materiálů a spojů
- deformace konstrukcí, posuvy uzlů, doba útlumu konstrukce
- řešení rámových konstrukcí, deformační metoda, metoda počátečních parametrů
- příčinkové čáry staticky neurčitých konstrukcí, kinematická metoda
- tenkostěnné nosníky. Střed smyku, smykové napětí
- rovnoměrný krut nosníků s průřezy uzavřenými,
- nerovnoměrný krut nosníků s průřezy otevřenými
- metoda konečných prvků, program DEFORM
- dynamika ocelových konstrukcí
Osnova cvičení
- rám kabiny výtahu
- rám vysokozdvižného vozíku
- střed ohybu, smykové napětí
- přímé nosníky namáhané nerovnoměrným krutem
- výpočet OK mostového jeřábu - ČSN 27 0103
- vlastní frekvence, vlastní tvary kmitání
Literatura
- Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha
- Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha
- Janatka J., Přímé tenkostěnné nosníky, 1961, SNTL Praha
- Brát V., Stejskal V., Votípka F., Základy dynamiky strojů a konstrukcí,1979, ČVUT Praha
- ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů
- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
Požadavky
- základní znalosti mechaniky, pružnosti pevnosti
Klíčová slova
ocelové konstrukce, výpočet, projektování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 16:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)