Části strojů pro technology (2131519)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:ČSTEApproved:18.04.2011
Valid until: ??Range:2P+3C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teacher's
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1) Dimenzování základních strojních součástí,
2) Dimenzování šroubů,
3) Spojení náboje a hřídele,
4) Dimenzování ozubených kol,
5) Dimenzování hřídelí
6) Dimenzování ložisek.
7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8) Základní zásady skládání prvků
9) Mechanismy a jejich kinematika
10) Mechanismy a silové vazby.
11) Vazby konstrukce a technologie.
12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Structure of tutorial
1) Dimenzování základních strojních součástí,
2) Dimenzování šroubů,
3) Spojení náboje a hřídele,
4) Dimenzování ozubených kol,
5) Dimenzování hřídelí
6) Dimenzování ložisek.
7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8) Základní zásady skládání prvků
9) Mechanismy a jejich kinematika
10) Mechanismy a silové vazby.
11) Vazby konstrukce a technologie.
12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Literarture
1. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha. 2008
2. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha. 2004
3. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha. 2003
4. Bolek, A., Kochman, J. Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha. 1989 a 1990
Requirements
Keywords
Nosné systémy, mechanické spoje, materiálové spoje, spojovací současti, mechanické převody, tvarování, dimenzování, únosnost, životnost, spolehlivost. SEPS (Aplikace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 2.4.2020, 7:28 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)