česky  čs
english  en
CAD 1 (2136031)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:CAD1Approved:18.04.2008
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Počítačová podpora konstruování na základní úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: Strojírenské konstruování I, Strojírenské konstruování II
Structure
Structure of tutorial
Základní nastavení softwaru. Základy CAD - 2d kreslení, základy modelování - tvorba náčrtu (kótování, 2d vazby, jednoznačné určení náčrtu), základní operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování), logické operace s objekty, zaoblování, zkosení, tvorba děr, závitů, žeber, polí, zrcadlení. Jednoduché sestavy (stupně volnosti, 3d vazby, knihovny normalizovaných dílů). Tvorba 2d výkresů z 3d modelů. Nastavení tisku.
Literarture
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
Requirements
Předmět pro začátečníky a mírně pokročilé.
Keywords
2d náčrt, 3d model, sestava, výrobní výkres, výkres sestavení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)