CAD 1 (2136031)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:CAD1Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačová podpora konstruování na základní úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: Strojírenské konstruování I, Strojírenské konstruování II
Osnova
Osnova cvičení
Základní nastavení softwaru. Základy CAD - 2d kreslení, základy modelování - tvorba náčrtu (kótování, 2d vazby, jednoznačné určení náčrtu), základní operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování), logické operace s objekty, zaoblování, zkosení, tvorba děr, závitů, žeber, polí, zrcadlení. Jednoduché sestavy (stupně volnosti, 3d vazby, knihovny normalizovaných dílů). Tvorba 2d výkresů z 3d modelů. Nastavení tisku.
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
Požadavky
Předmět pro začátečníky a mírně pokročilé.
Klíčová slova
2d náčrt, 3d model, sestava, výrobní výkres, výkres sestavení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.4.2024, 14:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)