česky  čs
english  en
CAD 3 (2136033)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:18.04.2008
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Počítačová podpora konstruování na pokročilé úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: ČMS I, ČMS II, Projekt
Structure
Structure of tutorial
Tvorba ozubených a řemenových převodů a jejich kontrola, navrhování rámů, svařenců, skořepin, plechových výrobků, potrubních a kabelových rozvodů. , animace, montážní sestavy a jejich animace. Vytváření vlastních knihoven. Plochy.
Literarture
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
Requirements
Základních dovedností parametrického modelování, modelování adaptivních sestav. Parametrické propojení více součástí, odvozené sestavy.
Keywords
převody, svařence, skořepiny, plechové díly, animace, knihovny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)