česky  čs
english  en
Technika prostředí (2161004)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:28.04.2011
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Teacher's
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Zimní 2018/2019
Structure
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Structure of tutorial
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literarture
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Requirements
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Keywords
tepelné ztráty, tepelná zátěž, větrání a klimatizace, vytápění, snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)