Technika prostředí (2161004)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Osnova cvičení
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Požadavky
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Klíčová slova
tepelné ztráty, tepelná zátěž, větrání a klimatizace, vytápění, snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2021, 10:11 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)