česky  čs
english  en
Snižování hluku a vibrací (2161039)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.11.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základními metodami snižování hluku a akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Osnova
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Osnova cvičení
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Literatura
Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2000
Požadavky
Studen musí ovládat základy fyziky a matematiky
Klíčová slova
Hluk, hodnocení hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)