Solární tepelná technika (2162104)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Solární tepelná technika se věnuje praktickému projektování a hodnocení solárních tepelných soustav, rozšiřuje znalosti získané v předmětech věnovaným alternativním zdrojům energie.
Osnova
Sluneční záření, modely výpočtu dopadající sluneční energie, zdroje klimatických údajů pro navrhování a hodnocení. Solární tepelné soustavy - druhy a použití, základní charakteristiky solárních soustav, koncepce zapojení. Navrhování a energetické hodnocení solárních soustav, zjednodušené metody (TNI 73 0302, ČSN EN 15316-4-2), simulační programy, návrh plochy kolektorů.
Solární zásobníky, typy (vodní, se změnou skupenství), návrh objemu, teplotní vrstvení, vliv konstrukce na ztráty. Stagnační chování solárních soustav, zohlednění stagnace při návrhu potrubí, izolace, pojistného ventilu, expanzní nádoby. Hydraulické výpočty, oběhová čerpadla, výměníky tepla, regulace.
Provozní měření solárních soustav, ekonomické výpočty, úspory emisí a primární energie.
Osnova cvičení
Výpočet dopadající energie na obecně orientovanou a skloněnou plochu
Výpočty potřeby tepla, návrh solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění v rodinném domě, návrh a hodnocení soustavy pro ohřev bazénu
Návrh a hodnocení solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě
Návrh zapojení kolektorů, návrh zásobníků a jejich zapojení, návrh potrubí a izolace
Návrh pojistného ventilu, návrh expanzní nádoby, návrh oběhového čerpadla, návrh výměníku
Variantní výpočet ekonomické návratnosti, výpočet úspory primárních paliv a emisí CO2
Literatura
Matuška, T. Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy. Společnost pro techniku prostředí, 2009
Matuška, T. Solární zařízení v příkladech, GRADA 2012.
Požadavky
Absolvování předmětu Základy alternativních zdrojů energií
Klíčová slova
sluneční energie, solární tepelné soustavy, navrhování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 15:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)