česky  čs
english  en
Nízkoenergetické chlazení budov (2162106)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:28.02.2017
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět podává základní informace nízkoenergetických, alternativních a pasivních metodách chlazení budov.
Teacher's
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Tepelná zátěž budov, chladicí výkon klimatizace, vnější klima, vnitřní zdroje tepla. Strojní chlazení, volné chlazení, akumulace chladu, využití odpadního tepla. Pasivní chlazení - koncepce budov. Nízkoenergetické chlazení - adiabatické chlazení vzduchu, noční větrání, sálavé chlazení s akumulační hmotou, chlazení využívající chlad ze zemského polomasivu, systémy pro využití vysokoteplotního chlazení (sálavé chlazení, vytěsňovací přívod vzduchu).
Structure of tutorial
Předmět je organizován formou seminářů. Seznámení se s zadanými budovami a jejich klimatizačním systémem
Příprava monitorování provozu a spotřeb.
Analýzy naměřených dat.
Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti.
Na jedné budově pracují týmy 2 až 5 osob dle rozsahu prací a společně vypracují zprávu, která je podkladem pro získání zápočtu. Součástí seminářů by byl i můj výklad. Počet a hodinový rozsah seminářů určíme operativně, dle potřeby a časových možností.
Literarture
CHYSKÝ, J.; HEMZAl, K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. 3.vyd.
Brno: BOLIT - B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8.
Requirements
Zpracování zprávy. Znalost témat předmětu.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)