česky  čs
english  en
Základy technické akustiky (2162540)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základními akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, rychlost šíření chvění v tuhých tělesech, energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, decibelové stupnice v akustice, sečítání hladin, spektrum zvuku, hodnocení hluku, měření hluku.

Osnova cvičení
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, rychlost šíření chvění v tuhých tělesech, energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, decibelové stupnice v akustice, sečítání hladin, spektrum zvuku, hodnocení hluku, měření hluku.

Literatura
Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2000
Požadavky
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, šíření zvuku v konstrukcích, energie akustického vlnění, intenzita zvuku, hladiny a hluku, sečítání akustických signálů,zvukové spektrum, hodnocení hluku, měření hluku.
Klíčová slova
Hluk, snižování hluku, vibrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)