česky  čs
english  en
Inženýrská reologie (2186004)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Popis reologických jevů. Přehled mechaniky kontinua. Tenzor napětí. Pohyb a deformace. Bilance hmoty, hybnosti a energie. Základní pravidla pro konstrukci konstitutivních rovnic. Viskometrické a elongační toky. Mazání, válcování a příbuzné toky. Tažení vláken a vyfukování filmu. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Stabilita proudění a turbulence. Snižování odporu. Přenos tepla v turbulenci. Elektroreologické materiály.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)