česky  čs
english  en
Experimentální metody a zkoušení strojů (2211135)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Experimentální činnost obecně a metody měření základních neelektrických fyzikálních veličin v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.
Structure
Význam a využití experimentálních metod. Nejistota měření. Metody a prostředky měření. Tenzometrie. Teplota. Tlak a rychlost v proudícím prostředí. Průtok. Hmota, síla a moment síly. Točivý dynamometr. Elektrické dynamometry. Vibrace a chvění. Základy akustiky. Zvuk a hluk
Structure of tutorial
Literarture
Remek B., Hatschbach P., Vávra J..: Experimentální metody a měření v dopravní technice, Vydavatelství ČVUT 2011
Requirements
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211138 .
Keywords
Dynamický jev, Experiment; Chyba, Měřicí přístroj; Převodník, Snímač, Sběr dat, Statický jev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)