Teorie kolejových vozidel (2216046)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:16.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:10Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Vedení dvojkolí v koleji, matematické modely, jejich řešení, stabilita, kritická rychlost, nelineární skluzová charakteristika. Dynamické modely vozidla o více stupních volnosti dynamicky buzené, svislé vypružení, příčné vypružení. Základy metody strukturních prvků. Kmitání hmotného kontinua a použití MKP prvků pro obecné aplikace v kolejových vozidlech.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2021, 17:15 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)