česky  čs
english  en
Aerodynamika nízkých rychlostí (2221005)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:7Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je základním teoretickým předmětem oboru letadlová technika. Předmět je zaměřen na seznámení studentů s řešením a matematickým modelováním základních případů nevazkého a vazkého proudění a obtékání aerodynamického profilu, křídla a letounu v oblasti nízkých rychlostí.
Osnova
1. Kinematický popis pohybu a deformací tekutiny, vířivé proudění tekutiny.
2. Rovinné potenciální proudové pole, řešení jednoduchých případů potenciálních proudových polí.
3. Konformní transformace v aerodynamice.
4. Základní fyzikální zákony pro popis vazkého proudění, laminarita a turbulence.
5. Prandtlova a Kármánova rovnice mezní vrstvy, možnosti řešení mezních vrstev.
6. Turbulence, popis a modely turbulence, řešení turbulentní mezní vrstvy, přechod laminarita/turbulence.
7. Teorie profilů založené na konformní transformaci.
8. Teorie profilů založené na metodě singularit, teorie tenkého profilu.
9. Teorie tenkého profilu, řešení přímé a nepřímé úlohy, aerodynamické charakteristiky profilů.
10. Model obtékání křídla konečného rozpětí, rozložení indukovaných veličin, Prandtlova rovnice křídla.
11. Glauertovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla, aerodynamické charakteristiky křídla.
12. Multhoppovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla.
13. Nesymetrická rozložení a vliv blízkých těles na rozložení vztlaku po rozpětí křídla, odtržení proudu.
Osnova cvičení
1. Skalární, vektorová a tenzorová pole
2. Potenciální pole v rovině, obtékání válce
3. Konformní transformace, Žukovského profil
4. Turbulentní modely v CFD
5. Laminární mezní vrstva
6. Turbulentní mezní vrstva
7. Teorie tenkého profilu
8. Glauertovo řešení rovnice křídla
9. Multhoppovo řešení rovnice křídla s asymetrickým rozložením
Literatura
? Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
? Kozel K., Dvořák R., Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT
? Aržanikov N. S., Malcev V. N.: Aerodynamika 1. a 2., VAAZ
Požadavky
Aerodynamika a mechanika letu
Klíčová slova
vířivé proudění, potenciální proudové pole, konformní transformace, laminarita, turbulence, rovnice mezní vrstvy, Prandtl, Kármán, modely turbulence, mezní vrstva, teorie profilů, metoda singularit, teorie tenkého profilu, Prandtlova rovnice křídla, indukované veličiny, Glauertovo řešení, Multhoppovo řešení, rozložení vztlaku, odtržení proudu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)