česky  čs
english  en
Aeroelasticita (2221096)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:02.10.1997
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:10Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Aeroelastické jevy: historický přehled vzniku, fyzikální podstata, rozbor u leteckých konstrukcí. Elastomechanické vlastnosti konstrukce, nosník., elastická plocha, příčinkoví činitelé, příčinková funkce, matice tuhosti. Statické aeroelastické jevy: přerozdělení zatížení, účinnost kormidel, stabilitní úloha torzní divergence plochy, vliv šípu. Dynamika netuhé konstrukce: pohybové rovnice netuhého tělesa, vlastní kmity, konstrukční tlumení. Základy nestacionární aerodynamiky. Dynamická aeroelasticita: rovnice flutteru, vliv Machova čísla na kritickou rychlost flutteru, buffeting.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)