Aeroelasticita (2221096)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:10Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aeroelastické jevy: historický přehled vzniku, fyzikální podstata, rozbor u leteckých konstrukcí. Elastomechanické vlastnosti konstrukce, nosník., elastická plocha, příčinkoví činitelé, příčinková funkce, matice tuhosti. Statické aeroelastické jevy: přerozdělení zatížení, účinnost kormidel, stabilitní úloha torzní divergence plochy, vliv šípu. Dynamika netuhé konstrukce: pohybové rovnice netuhého tělesa, vlastní kmity, konstrukční tlumení. Základy nestacionární aerodynamiky. Dynamická aeroelasticita: rovnice flutteru, vliv Machova čísla na kritickou rychlost flutteru, buffeting.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.4.2024, 16:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)