Aerodynamika nízkých rychlostí (2221098)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:02.10.2097
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:7Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Kinematika tekutin. Základní zákony vířivého proudění, potenciální proudění. Základní popisy proudění, skládání jednoduchých případů, konformní zobrazení. Mezní vrstva, základní vztahy vazného proudění, rovnice mezní vrstvy. Řešení laminární a turbulentní mezní vrstvy. Aerodynamické profily. Teorie profilů založená na komplexním potenciálu a konformní transformaci, metoda singularit. Vliv mezní vrstvy na vlastnosti profilů. Aerodynamika křídla, teorie nosné čáry. Prandtlova rovnice křídla. Glauertovo řešení, Multhopovo řešení. Schrenkova metoda, maximální vztlak křídla. Síly a momenty působící na křídlo, vzájemný vliv křídla a blízkých těles.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 5.7.2020, 6:31 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)