česky  čs
english  en
Aerodynamika (2221139)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní poznatky z vnější a vnitřní letecké i průmyslové aerodynamiky: Zákonitosti dynamiky plynů a jejich aplikace v aerodynamice. Měření rychlostí v nízko rychlostních a vysokorychlostních proudových polích. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla, principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Aerodynamické charakteristiky profilů, křídel a letounu (podzvukové, transsonické a nadzvukové obtékání). Proudění v difuzorech, tryskách a mřížích.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981
Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005
Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004
Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002
Požadavky
Mechanika tekutin.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)