česky  čs
english  en
Lidské činitele v letectví (2221179)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:LČLApproved:13.04.2015
Valid until: ??Range:2+1
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Lidské faktory v letectví, způsobilost a omezení, statistika nehod, pojem bezpečnosti letu, základní letecká fyziologie a udržování zdraví, základní letecká psychologie, informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl, spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti, osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu, požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví, požadavky na piloty dle JAR FCL, požadavky na techniky dle části 66.
Structure
? Lidské faktory v letectví
? Způsobilost a omezení
? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu
? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví
? Základní letecká psychologie
? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl
? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti
? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu
? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví
? Požadavky na piloty dle JAR FCL
? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Structure of tutorial
? Lidské faktory v letectví
? Způsobilost a omezení
? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu
? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví
? Základní letecká psychologie
? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl
? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti
? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu
? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví
? Požadavky na piloty dle JAR FCL
? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Literarture
? Němec, V., Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel, CERM s.r.o, Brno, ISBN 80-7204-482-6
? Háčik, Ľ.,: Lidská výkonnost a omezení, CERM s.r.o, Brno 2007, ISBN 80-7204-471-0
? Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 8070-276-4
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
lidský faktor; spolehlivost; statistika; bezpečnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)