česky  čs
english  en
Kosmické technologie (2221214)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KTSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení studentů s nejvýznamnějšími součástmi kosmického průmyslu: ESA, Teoretické základy vesmírných letů, Vesmírná mechanika, Gravitační pole a atmosféra Země, Používané technologie, Historický pohled, Satelity, Projekty kosmického inženýrství, Specifika kosmických projektů.
Osnova
1) Postavení a úloha ESA v Evropě
2) Členství ČR v ESA
3) Satelitní systémy a subsystémy
4) Používané technologie
5) Řízení vývojových prací na kosmických projektech
6) Sestavení satelitních celků,
7) Testovaní finálních kosmických produktů
8) Způsoby dopravy satelitů do kosmického prostoru
9) Způsoby řízení a kontroly kosmických misí
10) Specifika misí s lidskou posádkou,
11) Projekty výzkumu vesmíru,
12) Projekty dálkového průzkumu země
13) Využití kosmických technologií pro řízení letecké dopravy
Osnova cvičení
Literatura
- Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982
- Růžička, B., Popelínský L.: Rakety a kosmodromy, Naše vojsko, 1986
Požadavky
Mechanika I Alfa, Mechanika II Alfa, Mechanika III Alfa, Termomechanika Alfa, Mechanika tekutin Alfa
Klíčová slova
ESA, satelit, orbita, raketový motor, vesmírný let
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)