Letecké materiály (2222030)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční slitiny hliníku, hořčíku, titanu. Letecké konstrukční oceli. Kompozitní materiály. Termoplasty. Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a technologií. Statické, únavové a lomové vlastnosti. Normativní předpisy vlastností. Databáze vlastností. Nehomogenita vlastností reálných výlisků, výkovků a válcových výrobků. Výběr materiálu vzhledem k jeho použití v konstrukci.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 8:24 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)