česky  čs
english  en
Aerodynamika a mechanika letu (2222031)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:27.05.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s principy létání a pohybu letadel v zemské atmosféře. První část je zaměřena na základní oblasti letecké aerodynamiky, tj. model zemské atmosféry, aplikaci obecných zákonů proudění na popis proudových polí kolem vztlakových těles a stanovení letových veličin. Obsahem aerodynamické části je rovněž seznámení s principy zvýšení vztlaku a odporu a aerodynamickými charakteristikami letounu. Část mechaniky letu seznamuje se základními letovými výkony (horizontální let, stoupání, bezmotorový let, start a přistání) a stabilitou letounu.
Osnova
1.Vlastnosti zemské atmosféry. Rozdělení aerodynamiky a mechaniky letu
2.Aerodynamické síly a momenty
3.Základní zákony proudění plynů.
4.Aerometrické stanovení základních letových veličin.
5.Geometrické charakteristiky a proudění kolem profilu
6.Aerodynamické profilové charakteristiky. Profilové řady
7.Aerodynamika křídla
8.Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu.
9.Aerodynamické charakteristiky letounu
10.Základní rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu
11.Tahové a výkonové charakteristiky. Stoupání a dostup.
12.Bezmotorový let. Rychlostní poláry
13.Start a přistání. Dolet a doba letu.
14.Statická a dynamická stabilita
Literatura
Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981
V. Tichopád: Letové výkony, ČVUT Praha, 1984
Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004
Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005
Požadavky
Mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)