Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel (2222043)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:28.04.2016
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, postupy provádění inženýrských experimentů, specifika testování leteckých konstrukcí. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.
Structure
Aerodynamika - tunelová silová měření
Aerodynamika - tunelová tlaková měření
Mechanika - specifika zkoušení leteckých materiálů a konstrukčních celků
Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, stabilita konstrukcí
Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, únava
Mechanika - tenzometrie
Mechanika - nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)
Klimatická odolnost
Modální experimentální zkoušky, aeroelasticita
Letové zkoušky
Hluk
Structure of tutorial
Tunelová měření modelu křídla
Pevnostní zkoušky - stabilita konstrukcí vyztužených panelů
Pevnostní zkoušky ? únava duralové konstrukce
Tenzometrie
Nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)
Modální experimentální zkouška stabilizátoru
Literarture
- Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
- Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno
- Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT,Praha, 2004
Requirements
Pružnost a pevnost I Alfa, Pružnost a pevnost II Alfa, Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa
Keywords
Aerodynamika; tunelová měření; stabilita konstrukcí; pevnost; únava; tenzometrie; NDT; klimatická odolnost; modální experimentální zkoušky; aeroelasticita; hluk
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 28.5.2024, 17:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)