česky  čs
english  en
Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel (2222044)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:EMZLApproved:21.04.2017
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, postupy provádění inženýrských experimentů, specifika testování leteckých konstrukcí. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.
Teacher's
Ing. Tomáš Sommer Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Čenský Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Tomáš Sommer Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Aerodynamika - tunelová silová měření
Aerodynamika - tunelová tlaková měření
Mechanika - specifika zkoušení leteckých materiálů a konstrukčních celků
Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, stabilita konstrukcí
Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, únava
Mechanika - tenzometrie
Mechanika - nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)
Klimatická odolnost
Modální experimentální zkoušky, aeroelasticita
Letové zkoušky
Hluk
Structure of tutorial
Tunelová měření modelu křídla
Pevnostní zkoušky - stabilita konstrukcí vyztužených panelů
Pevnostní zkoušky ? únava duralové konstrukce
Tenzometrie
Nedestruktivní zkoušení konstrukcí (NDT)
Modální experimentální zkouška stabilizátoru
Literarture
- Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
- Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno
- Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha, 2004
Requirements
Pružnost a pevnost I Alfa, Pružnost a pevnost II Alfa, Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa
Keywords
Aerodynamika, tunelová měření, stabilita konstrukcí, pevnost, únava, tenzometrie, NDT, klimatická odolnost, modální experimentální zkoušky, aeroelasticita, hluk
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)