česky  čs
english  en
Projekt I. (2222093)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:PRO1Approved:10.06.2013
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Koncepční návrh cvičného sportovního letounu, zpracování statistiky, stanovení základních geometrických, aerodynamických a hmotových charakteristik letounu, jeho letových výkonů a vlastností, výpočet zatížení křídla, návrh jeho konstrukce a pevnostní kontrola jeho nosných částí, třípohledový výkres letounu, systémový výkres křídla, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
Structure

Structure of tutorial
1. Zadání projektu, úvodní poznámky k projektování letadel, statistika
2. Základní rozměrová dispozice nosných ploch
3. Základní hmotová dispozice, hmotnostní obálka, relace těžiště a neutrálního bodu
4. Integrální aerodynamické charakteristiky letounu
5. Stanovení polohy neutrálního bodu
6. Letová obálka provozních násobků z pohledu příslušného předpisu letové způsobilosti
7. Rozložení vztlaku po křídle, zatížení křídla
8. Základní letové výkony a vlastnosti
9. Návrh konstrukce křídla
10. Přenos silových účinků konstrukcí křídla
11. Návrh a pevnostní kontrola nosníku
12. Návrh a pevnostní kontrola potahu
13. Konzultace
Literarture
? S. Slavík: Stavba letadel, skripta ČVUT FS Praha, 1997
? Čalkovský, V. Daněk, J. Pávek: Konstrukce a pevnost letadel, 1. a 2. díl, VAAZ Brno, 1984 a 1986
? Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
? Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
? V. Havelka: Konstrukce a projektování letadel II, ČVUT FS Praha, 1986
? V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x
? Staveb. předpis: CS-VLA, CS-23, UL-2
Requirements
Paralelní souběh s: Aerodynamika a mechanika letu, Letecké konstrukce a stavba letadel, Pevnost a životnost letadel a motorů, Pohon letadel
Keywords
Koncepční návrh, konstrukční návrh, zatížení, pevnostní kontrola
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)