česky  čs
english  en
Projekt IV. (2222100)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PRO4Schválen:22.05.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Projektu IV převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Úprava 3D modelu konstrukčního řešení vytvořeného v rámci Projektu III a jeho opětovná pevnostní kontrola pro stanovené zatížení. Zpracování finální verze 3D modelu a vytvoření potřebné dokumentace požadované zadáním. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, technologie, experiment, provoz a údržba, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt III. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Osnova
Osnova cvičení
Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x
- Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II a III.
Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.
Klíčová slova
Konstrukce, zatížení, proudění, pevnostní kontrola, experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)