česky  čs
english  en
Projekt - letadlová technika (2222200)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PROLTSchválen:06.05.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+3C+0L
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Letadla:
Projektl seznamuje posluchače se základními návrhovými filosofiemi, jednotlivými etapami vývoje letadel a nástroji potřebnými k realizaci vývoje. Dále se zabývá všemi návrhovými aspekty základních drakových skupin - křídla, trupu a ocasních ploch.

Motory:
Roztřídění a oblasti použití turbinových motorů. Vstupní ústrojí, ochrana vstupu. Osové, odstředivé a smíšené kompresory. Charakteristiky, stabilita, regulace. Spalovací komory - druhy, charakteristiky. Kinetika hoření, stabilizace plamene, dokonalost spalování, teplotní pole, tlakové ztráty. Turbíny osové a radiální. Charakteristiky, chladicí systémy turbín. Výstupní soustavy, obraceče tahu. Konstrukční moduly. Soustavy skříní, tělesa ložiskových opor, soustavy rotorů. Motorové závěsy. Sekundární vzduchové systémy a jejich prvky. Mazací systémy. Palivové soustavy. Spouštění motorů. Materiály a speciální technologie. Vývoj, výroba a provoz turbínových motorů. Legislativa provozu motorů. Dopad provozu motorů na životní prostředí.
Osnova
Osnova cvičení
Letadla:
1. - 3. Exkurze Letecké muzeum s výkladem historie leteckých konstrukcí
4. - 5. Procvičení designu stavebních prvků křídla: profil, nosníky, podélníky, žebra, potahy, kování, křidélka, vztlaková, odporová mechanizace.
6. Procvičení designu stavebních prvků trupu: podélný systém, příčný systém, potahy, prostory pro posádku, platící zatížení, zavěšení křídel, ocasních ploch, pohonných jednotek
7. Procvičení designu stavebních prvků ocasních ploch: profil, nosníky, žebra, potahy, kování, kormidla
8. - 9. Zatížení křídla - obratové, poryvové, klapkové, nesymetrické a jiné případy
10. - 11. Zatížení trupu - letové, pozemní a jiné případy
12. - 13. Zatížení ocasních ploch - vyvažovací, obratové, poryvové a jiné případy

Motory:
1. Výpočet tahu a výkonu turbinových motorů
2. Ideální propulsor, propulsní účinnost
3. Standardní atmosféra, redukce výkonových parametrů turbinových motorů
4. Proudění a ztráty ve vstupním ústrojí
5. Jednorozměrový návrh axiálního a odstředivého kompresoru
6. Výpočet tlakových ztrát ve spalovacích komorách
7. Jednorozměrový návrh axiální turbíny
8. Výpočet tlakových ztrát ve výstupních soustavách
9. Výpočet axiální síly rotoru turbinového motoru
10. Průtok součástmi sekundárních vzduchových cest
11. Charakteristiky jednotlivých částí turbinových motoru a práce s nimi
12. Výpočet pracovního oběhu tryskového motoru
13. Výpočet pracovního oběhu turbovrtulového a turbohřídelového motoru
14. Výpočet rovnovážných a nerovnovážných chodů turbínových motorů
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004
- Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006
- Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, skripta VUT, Brno, 2000

- Kamenický, Linhart: Konstrukce leteckých motorů, učebnice U-781/I a II, Brno 1986
- Hanus, Pohon letadel, ČVUT, 1997
- Růžek, Kmoch: Teorie leteckých motorů, U-1275/I a II, 1979
Požadavky
Bez požadavků.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)