Stavba letadel (2222702)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:07.05.2008
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:ZCredits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Stručná historie letadlové techniky. Základní části letounu. Kritéria na bezpečnost, spolehlivost a letovou způsobilost. Aerodynamické síly. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla. Principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Obtékání leteckých profilů a křídel. Základní letové výkony bezmotorového a motorového letu. Stabilita a řiditelnost letu. Síly působící na letecké konstrukce. Tenkostěnné konstrukce a jejich namáhání. Letecké materiály. Přehled konstrukčních částí a systémů letounu (křídlo, ocasní plochy, trup, podvozek, řízení).
Structure
Literarture
S. Slavík: Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1997
Barnard R. H., Philpott D.R.: Aircraft Flight, Longman Scientific & Technical, UK 1991, ISBN 0-582-00338-5
Requirements
Bez požadavků.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.6.2024, 3:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)