česky  čs
english  en
Projekt I. - stavba letadel (2223201)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:12.07.2007
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zadání Projektu I převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, t.j. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování, vytvoření 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby bylo možno na něj navázat v předmětu Projekt II. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Podle zadání stanoví tutor předmětu.
Requirements
Absolvování předmětů:
Matematika IV
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Pružnost a pevnost II
Aerodynamika
Stavba letadel
Pohon letadel
Projekt - letadlová technika
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)