česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2223985)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:10.05.2013
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Návrh části letecké konstrukce, rozbor a stanovení zatížení, CAD návrh s pevnostní kontrolou a návrh technologie výroby. Příprava a provedení požadovaných laboratorních technologických a pevnostních zkoušek pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů. Vypracování bakalářské práce.
Structure
Structure of tutorial
Individuální dle zadaného tématu a doporučení vedoucího bakalářské práce.
Literarture
Podle zadání stanoví vedoucí bakalářské práce.
Requirements
Doporučené předměty: PV předmět - Letadlová technika, P předmět - Oborový projekt (se zaměřením na letadlovou techniku).
Keywords
Letecká konstrukce, CAD konstrukční systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)